தமிழ்ப் பொழில் (49/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடக்கி ஆளும் துணிவு அரசின் அரசு அரசும் அவர்கள் அவர்களின் அவரது அறநெறியாளன் அன்பு ஆகிய ஆட்சிக் ஆளுவோர் இந்திரன் இரண்டாம் இராமாயண இராமாயணத்தில் இரு வினையும் இழை உரிய உரை உலகம் உள்ள எடுத்துக் எண் என் என்பது என்ற என்ற அதிகாரத்தில் என்ற கட்டுரையில் என்று என்றும் என என வரும் ஒப்புரவு ஒரு ஒவியங்கள் ஒவியமும் ஒழுக்க கடவுள் மங்கலஞ் கண் கண்ட கல்லூரி கவுதம கள் களவியலில் கன்பூசியசு காட்டி காட்டும் குறள் கூறி கொண்டு கொள்ள கோயில் கோயில் மண்டபத்தில் சமுதாயத்தில் சிந்தனையாளர்கள் சில சிறப்புடைக் சுதந்தரம் செய்ய செய்யும் சென்று சைவ டாக்டர் தந்து தம் தமிழ் தலைவன் தான் திரு திருக்குறள் துணை துணைவேந்தர் துணைவேந்தர் திருமிகு தொடர்களும் நலம் பேணும் நன்றி நாடு நாடுகளில் நிலை நூல்களில் நூனெறி நெய்து பட்ட பத்தினிக் பரிபாடலில் பாட்டு பாட வேறுபாடுகள் பாடல்கள் பாடுகிறேன் பாடல்களின் பாணல் பால் பி புரிந்த புலவர் பூசை பெற்ற பொருள் மக்கள் மக்களுக்காக மக்களுக்கு மக்களும் மக்களை அடக்கி மண்டபம் மனிதர்களாக மாறு முதல் தொகுதி முதலான முதலிய முப்பத்து மூன்று மையமாக வைத்துச் மொழி மொழி பெயர்ப்புக்கும் மொழிந்தார் யிலும் யும் வடமொழி வரும் வலியுறுத்தும் வள்ளுவர் வாழ விழி வேண்டும் எனவும் வேண்டுமென்று வேந்தர் ஸ் govern prince Wisdom

Bibliographic information