தமிழ்ப் பொழில் (9/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1933

  கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

17ம் போர் 30 கோடி அங்கிலமொழியில் அங்கு அச் அது அரசியல் அவர்களின் அழகு அளிக்குங்கால் ஆகவே ஆகிய ஆசிரியர் ஆண்டு ஆலேகளில் ஆழ்வார் இக்கிய இகளுல் இது இந்திய இரு இருபத்து இல் இவர் இவர்கள் இனி உள்ள எழுதப் எழுலகமும் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனக் கூறுவர் எனப் எனய எனவும் எனேய ஒரு ஒன்று கடுங்கோன் கண்ணப்பர் கம் கமது கருமஞ் கல் கல்லாட கவிகைக் கழஞ்சே கள் களில் கன் காட்டின் காடு காம் கால் காவிரி கி கின்ற கின்றது கூறி கேரி கொண்டு கோடி கோன ஒலிக்குறிகள் சில சிவ செம்மலர் செய்து செயலாகும் செவ்வனே சென்ற சென்னி சோழ சோழப் சோழர் சோழர்க்குரிய சோழரை சோழன் ஒருவர்க்கு தகடு தமிழ் தமிழகம் தமிழில் தன் தால் து தேர்வு நாயனுர் நூல் நூல்கள் பட்டம் பதே பயன் பருத்தி பல்லவராயன் பல பற்றும் பாண்டியர் பான் பிள்ளை பிறமொழிகளில் பின் பின்னர் புகழ் புகழ்ச் புகார் புகாரும் புலவர் பெயர் பெரும் பேல் பொருள் போர் மண் மதுரை மாணவர்களின் மில் பிரதிநிதிகளும் முத்து முதல் முதலாளிகள் முதலிய முறை மூர்க்கி மூவரும் மைக் மொலி யாதென்பதும் யார் வக்கது வருடத்தில் வரும் வாழ்க்கையின் விக்கிரம விழாவைச் வுல்கம் வெள்ளம் வென்றி ன் ஜப்பான் ஜப்பானுக்கு

Bibliographic information