தமிழ்ப் பொழில் (31/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1956

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அகப்புறம் அகம் அதன் அது அதை அப்பர் அம் துகில் அமைச்சர் அமைச்சரவர்கள் அரிய அவர்கள் அவன் அவை ஆக ஆகு ஆதலின் ஆவி ஆனல் இங்கு இந்த இரு இலக் இலக்கண இலக்கண நூல் இலக்கணம் இலக்கியங்கள் இலக்கியம் இவை இளந்திரையன் இன்பம் இன்று இனி உடல் உடை உடை என்றும் உண்மை உண்மையே உதவிய உரை உள்ள எல்லாம் என் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவே ஒர் ஒரு ஒளி ஒன்று கரந்தைக் கருத்துக்கள் கல்வி கவிதை கா காட்டி காமமும் கூலலட்சுமி கூறும் கோவை சங்கத் சமய சமயக் சில சிறப்பும் சுப்பிரமணியம் செய்யுள் சென்னை சேர்கரந் சொல் சொல்ல சொற்களைப் ஞ்சாமை தண்டபாணி தமிழ் தமிழ் தெலுங்கு தமிழ்ப் தமிழரின் தாமரை தி திரு துணர் தெலுங்கு தைத்தமிழ் தொடர் தொல் தொல்காப்பியத்துக்கு தொல்காப்பியம் நல்ல நன்றியுடன் நாம் நால் நான் நிகழ் நிலை நீங்கள் நீர் பல பாங்கி பிள்ளை பிற பின் பின்னும் புணர்தல் புலவர் புறம் பூமாலிகா பொருள் பொருளும் போன்ற மரபு மலர் மாபு மாலினி மிகப் முதல் முதலிய மூன்றும் மேலும் மேற்குறிப்பிட்ட மொழி யாழ்ப்பாணம் யும் ரு ரூ வஞ்சியர் வரலாறு வரி வழி வித்துவான் வேண்டும் வேறு வைணவ ள் னும் B. A. Hons

Bibliographic information