தமிழ்ப் பொழில் (19/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1943

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அகவல் அங்குத் அஞ்சாது அடிகள் அதன் அதனே அப் அம் அருவியும் அவ் அவ்வாறு அவர் அவர்களுக்கு அவருடைய அவை அழகிய அன்பு அன்று ஆசிரியர் ஆற்றிய இங் இங்கு இடைவிடாது இதனே இதுபோது இந்நூல் இந்நூலின் இயற்றிய இருந்து இவர் இவை இன்று இன்னும் உமாமகேசுவரர் உளம் எங்கள் எளிதிற் என் என்ற என்று பொருள் என்றும் என ஒரு கணபதி அவர்கள் கரங்தைச் சங்கத்தைப் கல்லூரியில் கழகமும் கன் கா காணும் கின்ற குண்டலகேசி கூர்த்த கூறிய கேட்டு கொண்டு சங்க சங்கத்தின் சர் சார்பில் சில சிலநாள் சிறந்த சிறு செய்து செல்ல சென்னை சென்னைத் சென்னைப் சொல்லலும் சொற் டார் தம் தமக்கு தமிழ் வித்துவான் தமிழ்ப் தமிழ்ப்பணி தமிழவேள் தமிழிசை தமிழிசைப் தமிழை தலைவ தலைவன் தன் தனித் திரிந்து திரு திருநாளில் தோன்றுகிறது நச்சினர்க்கினியர் நம் நாட்டின் நாடு நிறையப் பண்டைப் பல்கலைக் பல பறித்து பாரதியார் புரவலர் புலவர் கல்லூரி பெரிதும் பெரியார்கள் பெரு பெருமை பெற்று பொருள் கூறி பொழிலின் போகிய போற்றி போற்றுதல் வேண்டும் மக்கள் மலிவனம் மற்றும் மறுகி மறை மறைந்த மன்னர்கள் மன்னன் மாடலனர் மாணவர் மாணவர்கட்கு மாலங் குடைய முதலிய முதலியார் முன்பு முன்னேற்றம் யெல்லாம் ராக ரேடியோ வடநாடு வந்து வரும் வளர்க்கும் வாழ்க்கை வாழ்த்து உரியதாகும் விரும்பும் வீரவுரை வே

Bibliographic information