தமிழ்ப் பொழில் (37/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1961

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதன் அதனினும் அதனுல் அதனே அதிகாரங்களில் அதிகாரத்தில் அது அமைந்து அமையும் அருள் அவர் அவர்கள் அளவு அறிந்து அன்பு ஆகவே ஆகிய ஆசிரியர் ஆம் ஆரிய ஆல்ை இக் இடம் இத்தகைய இது இந்திய இமயத்தின் இரண்டும் இருக்க இருக்கும் இல்லறத்தான் இவ்விரு இளங்கோ இன்றி உண்டு உண்மையும் உணர்ச்சி உயர்ந்தோர் உரையாடல் உலகம் எழுந்து எளிதில் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்ன என்னும் குறட்பாவால் என எனப் எனவே ஏனேய உலகக் ஏனைய ஒரு ஒரே ஒலி ஒன்று கதை கருத்து கல்வி கலே கலை காலத்தில் குறள் கூடாது கூடும் கொண்ட கொள்ள கோயில் சிலம்பின் செல்வம் சென்று சொல்லுதல் தம் தமிழ் தாம் தி திரு திருமணம் திருவள்ளுவர் நடந்த நடந்தது நம் நமக்கு நன்மக்கட்பேறு நன்மக்கள் நாடக நாடகங்கள் நாடகத்தின் நாடகம் நாம் நிலை நிலையில் நிற்கும் நின்று நூல் ப் பல பற்றிக் பால் பிற புகழ் புதிய புதுமை புரிந்து புலவர் பெரிதும் பெரு பெரும் பெரும்பான்மை பற்றி பெறுதல் பேராசிரியர் பேறு பொதியில் பொருள் போர் பதினெட்டு மக்கட் மங்கல மணமக்கள் மனிதன் மிக்க மிக முடிவு முதல் முதலிய முயன்று முழுவதும் மேலும் யாம் யெல்லாம் வந்து வரலாற்று வரும் வலம் செய்வது வாழ்க்கை வி விட்டது விந்தை விந்தைப் வேண்டிய வேண்டும் வேறு ன்

Bibliographic information