தமிழ்ப் பொழில் (49/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1976

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அச்சி அடி அது அவரின் அவலச் சுவையின் அவள் அவற்றுள் சில அவை அனைத்தும் ஆகிய இடம் இதழில் இது இரண்டாம் பதிப்பு இருபது இல்லை இவை இன்னும் இனி உள்ள எண் என்பது என்ற என்று என எனக் எனப் எனவே எனும் ஏற்பட்ட ஏறத்தாழ ஒரு ஒருவர் ஒரே கண் கண்ணகி கண்ணகிக் கணவன் கதை கதையை கவிதா கள் காதல் காதலா காரணம் காலத்தில் கிடைத்த கிழமை குயில் குயில் கிழமை குலத்துப் கூறி கொண்டு கொலைக்களக் கொள்ள கோட்டத்தினின்றும் கோவலன் சா சில சிலம்பு செங்குட்டுவன் செய்யும் சென்று சேரன் தம் தலைப்பில் தன் கணவனிடம் தனி நூல்களாக தி திக் திலகம் துணை தேசிய கீதம் தை தொகுதி தொகுதியிலும் தோழி நூ நூல் நூல்களாக வெளிவந்த நூலுருப் ப் படைப்புகள் பத்து பதிப்புகளில் பல பாடல்கள் பாரதி பாரதிதாசன் எழுதிய பாரதியார் பாரதியார் பற்றிய பால் பின் பின்னர் புராண பூங் பூங்கோதை பெற்ருேர் பெற்ற பொன் முடி போது ம் மண்டலம் மனைவி மான முத்தம் முதல் முதலிய முதன்முதல் முறையில் முன் முன்னர் மூன் மூன்ரும் மூன்று யில் யின் யெல்லாம் ல் வடநாட்டில் வணிகர் வந்த வந்து வரும் வருமாறு வழி வெண்பா வெளிப்படுகிறது வெளியான வேண்டும் வேல் வேறு ள் ன்

Bibliographic information