தமிழ்ப் பொழில் (19/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1943

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃது அதல்ை அதனே அரிய அருட் அல்லது அவர் அறிஞர் அன்றியும் ஆகிய ஆம் ஆரிய இக்கல்லூரி இதன்கண் இது இதுபோது இவ்வாண்டில் இவர் இனி இனிது உரைகாரர் உவமை எல்லாமறிந்தார்க்கு வழிமொழியும் எவ்வகைச் செய்யுட்கும் எழுதிய என்பது என்பதையும் என்பர் என்னும் என எனப் எனும் ஐயர்க்கு ஒரளவு ஒரு ஒருவர் ஒன்று கடவுள் கண் கணிபயக்கும் கபிலர் கலம் கழுவாய் கள் காட்டியும் காண்போம் காலத் கிராமத்தார் நெல் கலம் கின்ற குறட்பா குன்றின் கூறி கூறும் கூறுவர் கொண்டு சங்கத்தின் சங்கம் சான்ருேர் போல என்று சில சிலர் சிவ சிறந்த செம்பொருள் செய்தனரென்றும் செய்ய செய்யுளியலில் செல்வத்தை தடுத்தல் தந்த தம் தமிழ் தமிழ்ச் தமிழவேள் தலைவன் தாம் திரு தேர்ச்சியுற்றதும் தொல்காப்பியர் தோன்று கின்றது நடுங்க நமது நன்கு நாராயணசாமி நாற்பது நீதிநெறி நீதிநெறி விளக்கம் நூல் நூலின் நூற்குப் நூற்பாவில் நெல்கலம் பண்டித பயிலும் பாகனேரி பாயிரப் பெயரும் பாயிரம் பிள்ளே பிறரால் புகழ் புலமை புலவர் கல்லூரி பொருள் மகளிர் மஞ்ஞை மணி மணி அளவில் மாணவர் முதல் முதற்குறள் மும் முறை மூலமும் உரைவளமும் மேற்கோள் வகுப்பும் வடநூல் வடநூற் வருகின்றது வழக்கே வள்ளுவர் வள்ளுவர் குறளும் வளம் வாழ்த்தியல் வாழ்த்தும் வான் விடையைப் போல வித்துவான் விளங்கிற்றிலது வினையிடை வெஞ்சொல் வேண்டா வேண்டி வேண்டும் வேறு றும்

Bibliographic information