தமிழ்ப் பொழில் (8/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அடைய அதன் அதிகமான அது அதை அவர்கட்கும் அவர்கள் அளவிட அறியப்பெறுவது ஆகலின் ஆகளின் ஆங்கிலம் ஆசிரியர் ஆண்டுகளும் ஆதலின் ஆரியம் இது இரசாயனக் இரவி இரவியின் இரவு இரவும் பகலும் இருக்க இருக்கல் வேண்டும் இருக்கும் இல் இலக்கண இவ் விடுகள் இனி உயரமான உருண்டை உருண்டையான உருவம் உரைகடைப் உரைநடை உலகம் உலகின் எப்போதும் எரித்து எல்லயை என்ற என்று என்றும் என எனய எனவும் ஐப்பசி ஐயரவர்கள் ஒரு ஒருவன் ஒரே ஒவ்வொரு ஒளியும் கட்டையாக கண் கண்ட கமது களில் கன் கன்றி காணப்படும் கார்த்திகை காரணம் காலம் கான் கிரு கிறது கின்று கூடும் கொண்டு கோடி சாத்திரியார் சில சிறப்பும் சு சுற்றிச் செய்து செய்பவன் சென்று சென்னையில் இரவி ஞாயிறு டிெ டிை தமது தமிழ் தான் திரு து தெய்வத் தேர்வில் தொடக்கத்தில் தோன்றிய நம் நமது நாள் நூல் பகுதியில் பல பற்பல பற்றிய கண்டனமே கூறுவர் பன்றி பன்னிரண்டு பார்ப்போருக்கு பி பின் பின்னரே புலமை புலவர் பூமி பூமியின் பெயர் பெரிய பெரும் பெரும்பாலும் பொருள்கள் போற்றம் மக்கள் மக்கு மண்ணுலகம் மண்ணுலகின் மாதங்களில் மாதம் முதலிய முன்னரே மென்பதுங் மைல் மொழி மொழிகளும் யான் யானேகள் யெனவும் வட்ட வட்டமான வட வரையும் விடு விண் விண்மீன் விண்மீன்களும் வியாழன் வெப்பமும் வெவ்வேறு வெள்ளி

Bibliographic information