தமிழ்ப் பொழில் (37/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1961

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அட்டாங்க அத்துன்பம் அதன் அதனே அது அப் அமைந்துள்ள அமையும் அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவர்களுடைய அவன் அவை ஆகை ஆசனங்கள் ஆசனம் ஆயினும் ஆர்ாயின் அதனிடத்தே உள்ள ஆற்றல் இடம் இது இந்த நிலையில் இந்து இந்து சமயம் இந்நூல் இந்நூலின் இம் மூன்று நிலைப் இயற்கைக் இராகவையங்கார் இரு இருக்கை இல்லறம் இளங்கோ இன் இன்ன உணர்ந்து உள உற்ற ஊனத்தின்று எடுத்துக் என் என்பதை என்ற என்ற பாவால் என்று என்றும் என எனவே ஒரு ஓர் கடவுள் கண் கண்ணகியின் கருத்துக்கள் கருத்துக்களையும் காடு காதலித் காமம் காலத்தில் காலம் கி கி.பி கின்றன குகையின் கூறி கூறும் கொண்டு கோவலனைக் சமண சமணர் சமயம் சில சிறிது சிறு செய் செய்தது சொல் சொல்லின் சொல்லும் தமிழ் தன் தாம் திருக்குறள் தில் துப்பாய துறவறம் துறவிகள் துறவிகளின் துன்பம் தெரிந்து தொடங்கியது தொடரின் தொழில் நாம் நாயனர் நின்று நூல் நெறியின் பெருமையை பயில பல பழைய பற்றிய பாட்டு பாடல்கள் பாறை பி பிராமி பிறந்த புலவர் பூண்டு பெரிய பெருங் குணத்துக் காதலாள் பெருங்குணத்தால் பெளத்த பேச பொருள் போது போன்று மணம் மழை மிக்க முதல் முதலிய முல்லைத் மேதை மொழிப் யான் யோகம் வடக்காக வருகிறது வரும் வள்ளுவர் வள்ளுவரின் வாய் வாழ்க்கை வீர வேண்டிய வேண்டு வேண்டும்

Bibliographic information