தமிழ்ப் பொழில் (37/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1961

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அடிகளார் அடியார்க்கு நல்லார் அடுத்து அடைக்கலம் அதே அந்நாட்டு அரசர் அலேயின் அவர்கள் அவள் அறிவு அன்றி அன்று ஆகவே ஆகிய ஆனல் இடம் இதல்ை இந்த இமயப் இருக்கலாம் இல்லாத இல்லை இலக்கிய இளங்கோ இளங்கோவடிகள் உண்மை உலக உலகியல் உள்ள உள்ளத் எடுத்துக் எல்லா எல்லாம் எழுக எழுந்த என்பது என்பர் என்ருல் என்ற என்று என்றே என்னும் என எனவே ஏற்றது ஒரு கண்ணகி கண்ணகியின் கணவனைப் கதை கம்பர் கலை கழுமலம் களத்தின்கண் ஆற்றும் களவழி களவு களில் காட்டு காணும் காதல் காப்பியம் காமக் காவிரி குறள் குறை கூடக் கூடாதே கூறும் கொண்டு கோவலன் சங்க சமண சமணக் சமணர் சில சிவன் செங்கண் செங்களுன் செய்து செய்ய செய்யும் செய்வாய் சொற்கள் தமிழகத்தில் தன் தன்மை தனித்தன்மை தான் தானே திரு திருவள்ளுவர் தேவே தோன் நம்பி நன்னயம் நாடன் நாம் நிலை நூல் நூலறிவு பண்பாடும் பண்புகளே பல்லவ பல பாண்டியன் பிறர் பின்னர் புகழ்ந்து புலவர் பூம்புகார் பெயரினர் பெரிய புராணம் பெரும் பெற்ற பொதியில் பொதுவாக பொய்கையார் பொருள் போல போன்ற மக்களின் மட்டும் மன்னன் மால் மிக முடியாது முதலிய முயற்சி முறையில் முன் பெருமைகளைப் மேலும் மேலே யாவும் வந்த வரலாறு வரும் வரை கிருேம் வாழ்க்கை வாழ்ந்த வாழ்வின் வாழி விட்டது வேண்டும் ற்

Bibliographic information