தமிழ்ப் பொழில் (28/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அச் அத் அரிட்டத்தையும் அரிய அல்லது அவ் அவர் அவர்கள் அறிந்து ஆங்கிலப் ஆர்த்தன ஆனல் இந் நாடே இப் இராசராசன் இன்னிசை இன்னுயிர் உவமைகள் எல்லா எல்லே என் என்பதை என எனவே எனும் ஒய்வு ஒரு ஒருவர் ஒன்று க் கண்ட கண்டன் கலந்திகழ் கலே கவி கவிதை கள் களுடைய கன் காட்டின் காட்டு கூடாது கூறிய கூறும் கெட்டுப் கே கை கொண்ட கொண்டு ங் சக்தி சட்ட சட்டி என்னும் சாமி சிறந்த சிறப்புப் பெயர் சிறுதே ருருட்டி யருளே செய்து சேர்ந்து டி தக்கயாகப் தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தனி தாகங் தீர்த்த தாய் தி திங்கள் திரு திருக் திருக்குறள் சொல்லடைவு திருவாளர் தீர்த்த செழியன் தெய்வத் நமது நன்றி நாட் நாட்டுணர்வு நாடு நாளும் நீக்குவது போல் நூல் நூலே பல் பள்ளி பாடி பாரதியாசின் நாட்டுணர்வு பாரதியார் பி பின் பின்னர் புலவர் புலவர் பிணை பெரும் பெற பொருள் பொழுது போற்றி போன வரலாறு மக்க மக்கள் மலர்ச்சி மற்றும் மிங்காடே-அவர் மிடத்திலும் முட்டி முதலிய மொழி யாவும் யிருநூறு ரூபாய் யு யும் ர் ராயினர் ரூபாய் ல் வட்டம் வந்த வல்ல வழி வாய் வாழ்த்தி வாழ்ந்து வாழியே வித்துவான் திரு விளங்கச் வுவமை வேளை வினைக்கெட்டு

Bibliographic information