தமிழ்ப் பொழில் (1/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1925

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அச்சொல் அதனுள் அதனே அது அப் அரிய அவ்வள அவர் அவர்கள் அவரது அவை அவையோர் அளிக்கப் பெற்றது ஆகவே ஆசிரியர் ஆம் ஆராய்ச்சியாளர் இங்கிலத்தால் இதழாசிரியர் இதற்கு இது இதுபற்றி இதுவேய் இப்படி அறிவேன் இனி இனிக் குடம்பை இனிது கிறைவேறியது உதவக்கூடியனவாயின் உயிர்க்கும் ஊர் எல் என் என்பதற்கு என்பது என்று என்று கூறி என்றும் என எனத் எனவும் ஒரு ஒருங்கு ஒவ்வொருவரும் கடவுள் கண் கருதி கல்லாடனுர் கற்பாலு கன் காட்டின காப்பியம் காவிரிக்கும் கான் கின்ற கினைத்துக் குடம்பை குடம்பை என்ற சொல்லுக்கு கும்பகோணம் குறிப்பு கூடு கூலவாணிகன் கூறும் கொண்டு சங்க அமைச்சர் சயங்கொண்டார் சா சிலேடை சிறிது சிறு சுப்பிரமணிய சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சேக்கன் சேர்க்கையாக டி தமது தமிழ் தமிழ்ப்பண்டிதர் திரு திருவாளர் தேவகன்மிகளோம் படித்தனர் பணி பரிசு பரிமேலழகர் பரீ பலப்பல பாடி பாடியும் பாராட்டி பிள்ளே பிள்ளையவர்கள் பின் பின்னர் புலவரும் புலனும் பெரியார் பெரும்பாலன பெற்ற பெறுவதாகவும் பொது பொருள் பொன் போகவும் போற்றி போற்றிச் சிலேடைப் பதிகம் மகிழ்ச்சி மணி மருங்கிற் மு முட்டை முத்துசாமி முதலிய முற்றியது முறையே மே யென்பது யென யெனவும் லாம் லானும் வட்டம் வந்து வழங்கப்பட்டுளது வழங்கும் வன்னியாவர்கள் வாழ்த்து விரிக் விரிவுரைகள் வில்லை விழா இனிது விளங்கும் விற்றுக்குடுக்க வெம்மை வே னுலும்

Bibliographic information