தமிழ்ப் பொழில் (5/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1929

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அதன் அது அதை அப்போது அவர் அவர்கள் அவள் அவை அழகிய ஆர் ஆவி இச் இது இப்பொருள் இயலாத இயற்கைத் இரண்டு இருக் கிறது இவ் இவள் இவை இவைகளில் இளமையிற் இனி இனிய உடம்பில் உடலில் உடையன உணவு உணவுப் உணவை உப்பு உயிர் உரையாசிரியர் உலக உறுப்புக்கள் எடுத்துக்கொண்ட என் என்பது என்பன என்பாள் என்ருர் என்ற என்றும் என எனக் எனத் எனெனில் ஒர் ஒரு கங்கை கட்டுப்படுத்த கண் கமது கருத்து கல்வி கற்பக கற்ரு கன்று காண்க காம் கால் காலத்து ஆண்மை காழுஞ் கின்னே கினேவு கூறிய கொடி கோழி சகாய சமிக்கச் செய்வன சாண் சான்ற சி சிக்கை சிக்கையை சில சிறக்க சிறந்தது சிறிது சிறு சீர் சீரண சூழ்திரு செடி செப்பும் செய்வதும் செய செயல்கள் செல்லும் தண்ணீர் தமது தயங்களே தன்மையை தனிப்பொருள்கள் திரு திருமகள் திருமேனிப் து துன்பம் துனே தோழி தோன்ற நடைபெறும் நாம் உண்னும் நாற்களின் நீ நீளமும் பசு பல பிறவி பின் புலால் வளர்ப்பன பெருமையும் பொருள் பொருள்கள் பொருள்களும் பொருளும் போலவே போலும் போற்றல் மக்க மக்கள் மதி மரம் மலர்கள் மாம் மாலினி மாற்றி மிகுதியும் மீண்டும் முதலிய முதற்கண் மூன்ருவதாக மொழி யுடைய லே வண்ணம் வலிமையும் வாடும்போது வெப்ப

Bibliographic information