தமிழ்ப் பொழில் (37/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1961

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகப்பொருள் அடுத்து அமைந்த அவர்கள் அறிய அறிவர் அறிவு ஆகும் ஆங்கு ஆசிரியர் ஆடும் ஆயின் ஆராய்ச்சி ஆராய்ந்து ஆற்றல் இக் இடை இது இந்த இம் இயல் இல்லை இலக்கிய இலக்கியம் இவ்வாறு இன்பம் இன்று இன்னும் உண்மை உண்மையை உணர்ந்து உரிய உரை உலகில் எது எவ்வளவு என்பதை என்பார் என்ற என்று என்றும் என ஒப்பற்ற ஒரு ஒருவன் ஒளி கடலில் கல்வெட்டு கலே கலையாக கவிதை கற்பனை காண்பீர் கால கிறது கு குறிக்கோள் கூட்டம் கூத்தில் கூத்தும் கூற்று கூற கொண்டு கோவை சங்க சிறந்த சிறப்பாக சுவ செய்தியை டு தம் தமிழகத்தில் தன் தாமே தான் தானே தில் நம் நமக்கு நல்ல நன்கு நாடக அமைப்பு நாடக வழக்கு நாடகக்கலையின் நாடகத் தமிழ் நாடகம் நாம் நாலடியார் நிலை நிலையில் நிற்கும் நுண்ணிய நூல்களும் நோக்கம் நோக்கி பட்டுள்ள பண்பு பயின்று பல பலர் பலரும் பழைய பற்றி பாட்டிலே பாட்டு பாறையில் புலவர் பேசும் பொருள் போது போதும் மக்கள் மக்களின் மற்ருெரு மனித மாகும் மாண்பு மிக்க முடியும் முதல் முதலில் முழு முறை முறையில் முறையே மெய்ப்பாட்டு மொழி மொழியின் யாக ருேம் வண்ணம் வழி வளர்ந்து வாழ்க்கை வாழ்வின் வாழும் விட்டு விந்தையெனில் வும் வென்று வேண்டும் Poetry says

Bibliographic information