தமிழ்ப் பொழில் (20/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1944

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கு அஞ்செங் காவின் அரிய அவர் அவர்கள் அவள் ஆங்கில ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் ஆண்டு ஆயினும் இங்காளி இதன்கண் இல்லை இலக்கண இலக்கியம் இவர் இவர்தம் இவர்பால் இவரது இவருக்கு இவரை இவன் சேரமான் இவனது இன் உயர்தனிச் உவவினி வாழிய ஊர எஞ்சிய என் என்கின்ருள் என்பது என்ற என்று என்றும் என எனும் ஐயுறுகின்றவர் ஒரு ஒழுகலாறுகள் கடமை கடுங்கோப் கல்கினன் கல்வி கவிகை கார்லேல் தம் கிடைத்த குட்டுவன் குறையோர் கொள்கலம் போல கூறும் கொண்டு கொள்கைகளே சண்முகச் செல்வனர் சண்முகம்பிள்ளை வரலாறு சண்முகம்பிள்ளையவர்கள் சண்முகளுர் சிறந்த சிறு சென்று சேரமன்னர்கள் சொல்லிக் சோதனைகளால் டி தஞ்சை தமிழ் தமிழ்மொழி தலைமை ஆசிரியர் தன் மகள் தனியே தாமஸ் ஹென்றி தாமும் தாமே தான் தி திரு திருவாளர் தோன்றினர் நம் நான் நிலையில் நீ பரணர் பல பள்ளியில் பற்றி பாட்டு பாதிரியார் பால் பி பிளேக் பிறந்தவனகலாம் என்று கருதுபவரும் பிறர் புகழ் புகழ்ந்து புத்தகக் புலமை புலவர் புறம் பூண்டு பெருமை பெற்ற பேராசிரியர் பொருள் பொழுது போகிய மக்கள் மாணவர்கள் மாந்தரம் மிக்க முடிந்த முதலியன முதன் முதலில் மே மேலும் யாம் யாவற்றையும் யும் வகுப்பு வடமொழியின் வந்தார் வள்ளல் வன்மை வாழ்க்கை வாழி விரிந்த வுணர்ந்து வேண்டி வேறு ஹக்ஸ்லி Madras Diocesan Committee Marsh

Bibliographic information