தமிழ்ப் பொழில் (20/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1944

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃது அக்காலத்தே அங் அடங்கிய அத்தகைய அரசியலார் அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவள் அவளது அவன் அவனே அழைத்துச்சென்ருர் அறிந்து அறிய அன்னய் ஆசிரியர் ஆண்டில் ஆண்டு ஆராய்ச்சி இங்ங்னம் இச் இசை இசைந்தனர் இவர் இவரது இன்னணம் இனி உடல் உயிர் உள்ள உள்ளேன் உறக்கம் எம் தமிழ்ப்பொழில் எவனே என்கின்ருள் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனும் ஒரு க் ஸ் லி கட்டுரை கண்டு கண்ணகியின் கண்ணே கப்பல் கல்வி கழகத்தார் கழகம் கிளர்ச்சி கொள் ங் த சிலப்பதிகாரத்தில் சிவ சிறந்த சீரிய செம்பியன் மாதேவியார் செயல் சென்னைப் பல்கலைக் சேரமான் டி த லே தம் தமி தமிழ் தமிழ்ச் செல்வர்கள் தமிழ்நாட்டுப் தமிழ்ப் தமிழர்கள் தமிழிசை தமிழிசைப் தலைமகன் தலைவி தாம் தாமஸ் ஹென்றி திங்கள் துணர் துறைவ தோழி நம் நமக்கு நாடக நாளும் நீ நூல் நூலோ நூற்றுக்கு நெற் நோக்கி பக்கம் பட்டங்களே பல்கலைக்கழகம் பல பாடல்கள் பிரிந்து பின்பு பின்னர் பு புலவர் பெருங்கொடை பெரும் பெற்ற பொருள் பொருளுதவி பொழில் போல மகளிர் மருத்துவரிடம் மலர் மிக்க மீண்டும் முன் மொழி மொழிக்கு யன்ன யாம் வண்ணம் வரைந்து வள்ளல் வி வித்துவான் விரிவுரைகள் வேண்டும் வேண்டுமென வேருெரு வேறு ற் ன் ஹ க் ஸ் ஹக்ஸ்லி

Bibliographic information