தமிழ்ப் பொழில் (32/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1956

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அது அந்த அம் அமணன் அரிய அருள் அல்லது அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவை அறிதல் வேண்டும் ஆகவே ஆகிய ஆகும் ஆறு ஆனல் இசை இது இந்த இப் இயல் இயலாது இரவினும் இராகம் இலக்கியம் இலட்சிய இவர் இனி உண்டு உணர்ச்சி உதவி உமக்கு உமாபதி சிவாச்சாரியார் உரை உள்ள எல்லா என் என்பது என்ற என்றபடி என்று என்றும் என்னும் பெயரால் என எனது எனவே ஏழு ஒதும் ஒர் ஒரு ஒலி ஒன்று க் கட்டபாடை கட்டளை கட்டளைகள் கட்டுரை கப்பலில் கரந்தைத் கரந்தையிற் கருத்துக்கள் கலம் கவிதை கள் களும் காக்கும் காணலாம் காணுகின்ருேம் காதல் காலத்தில் காவல் கின்றது கின்றன குறிப்பிட்ட கூற்று கூறிய கூறியுள்ள கொண்டு கோவை சங்கம் சயசீலன் சில சுவை செந்தமிழ் செல்ல சென்று சொல்லல் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தலைவன் தலைவி தன்னை தான் திருமுறை திருவள்ளுவர் தேவா தேவாரப் தேவாரப் பதிகங்கள் தைத்தமிழ் நமது நாம் நால் நான் நீ நூல்களில் பண் பண்கள் பண்களின் பண்களும் பல பழைய பாங்கி பிங்கல பின்பு புயல் பேதங்கள் பொருள் பொழிலில் பொறுப்பு போன்ற மட்டும் மரபு மரபுகள் மற்ற மிக முல்லை முழு முன்னேர்கள் மேலும் மேவுங் யாழ்ப்பாணம் வரி வரும் வலம்புரி வளர்ச்சி வாழும் வித்துவான் வேடர் வேண்டிய வேண்டும் வேறு

Bibliographic information