தமிழ்ப் பொழில் (24/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடிமைப் அண்ணுமலைப் பல்கலைக் கழகம் அண்மையில் அத் அதன் அப் அம் அம்பு அமைந்துள்ள அரசியல் அவ் அவர் அவர்கட்குப் பின் அவர்கள் அவன் ஆகவே ஆங்கிலம் ஆட்சி இக் இசை இசைத் இசைத்தமிழ் இது முறை தானே இந்தி இருந்து இவ் இவர் இனி உள்ள என்பது என்ற என்று என்றும் என ஒரு ஒன்று கம் கல் கல்வெட்டுக்களாலும் காண்க காலத்தில் காலம் கி கிடந்த கின்று கும் கும்பகோணம் கொண்டு கொளல் கோடு கோயில் சமண சிராப்பள்ளி சில சிலர் சிவன் சிறந்த செய்வார் செயல் செல்லும் செவ்விது தங்கள் தம் தம்பி தமிழ் எழுத்துக்களும் தமிழ் நாட்டில் தமிழ் மொழி தமிழ்க் தவ வேடங் தவஞ் தன் தான் தி திரு திருச்சிராப்பள்ளி தீக்ஷதர் தெரியாது தென் தெனவும் தோன் றிய தோன்றி நன்கு நாட்டு நாள் நிலை நூல் பல் பல்கலைக் கழகம் பல பலர் பலரும் பழைய பற்றியும் பார் பி பிள்ளை பிற பெயர் பெரு பொது போன்ற ம் மக்கள் மக்களுக்கு மிக்க முதல் முதலியார் அ-ள் முதலில் முறையில் முனிவர் மேற் மொழியில் மொழியை யாழ் ரு லுள்ள வட வடமொழி வடமொழியி வந்த வந்தது வி-ன் வின் வினைபடு வேண்டும் வேற்று வேறு ன் னன்றி

Bibliographic information