தமிழ்ப் பொழில் (37/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1962

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அது அந்தணர் அந்தணர்கள் அரசன் அரண் அவ்வாறு அவர்கள் அவளது அவன் அறம் அறவழி அறவோர் என்போர் அறியலாம் அறிவு அன்பு அன்னவை அனைத்தையும் ஆசிரியர் ஆடும் ஆவர் ஆனல் இச் இசை இடம் இடையில் இந்த இயல்பு இயல்பும் இல்லை இன்பத்தை இன்பம் இன்பம் நுகராதவர் உண்டு உணர்ந்து உன்ன எண்ணி எய்தி என்பது என்பதும் என்றும் என்னே என எனக் ஏற்றமும் ஒரு ஒளி ஓசை க ள் கடந்த கண்ணகி காட்சி காட்சியில் காதல் காப்பிய காரணமாகவும் காலத்து கிளவியும் குடிலன் குடிலன் சூழ்ச்சி கூறலும் கூறி கொண்டு சான்ற சிறந்தது சிறப்பும் சுந்தர முனிவர் சூழ்ச்சியில் செய்தி செய்யும் செல்கிருர் சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி சொல்லோவியம் தந்தை தம் தமிழ் தலை தலைவன் தன் தன்மை தாம் தாய் திருவாய் திறம் தொடக்கம் என்ற முறையில் தோர் தோன்றிய நம் நல்ல நல்லோர் நாட்டு நாடக நாடகத் நாடகத்தில் நாடகாசிரியர் நிற்பாள் நீ என் நூல் நூல்கள் பகர்கின்ருர் பட்டிருக்கும் பல பற்றி பற்றியும் பாண்டி பால் பிரிவே பிறவும் பூண்டு பெற்ருேர் பெற்று பொய்யும் போன்ற மக்கள் மக்களும் மகிழ்ந்து மரபு மன்னன் மனேன்மணி முதற் முற்றும் முறை முறையில் எடுத்தாண்டுள்ளார் மொழி யும் வண்ணம் வழி வழுதி வாழ்க்கை வாழ்க்கையின் வாழ்வில் வாழும் விடுகின்ருர் விளக்கு விளங்கும் வெற்றி வேண்டும் வைத்த வைத்திருப்பர்

Bibliographic information