தமிழ்ப் பொழில் (37/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1962

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அதன் அது அந்தணர் என்போர் அந்தணர்கள் அரண் அல்லது அவர்கள் அவர்களின் அவற் அவன் அழித்துக் அளவில் அறவோர் அறியலாம் அறிவின் அறிவு ஆகவே ஆசிரியர் ஆயின் ஆவார்கள் இங்கு இடம் இது இரக்கம் இரண்டு இலக்கண இலக்கிய இவ்வாறு இன்று உண்டு உணர்ந்து உறுப்பினர் அறிமுகம் எ ன் எண்ண எண்ணங்கள் எண்ணங்களின் எண்ணம் எண்ணமும் எளிதில் என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்ன என்னும் என எனக் எனவே ஒரு க் கருத்து கல் கவிஞர்கள் கவிதை கவிதைகளே கள் களங்கள் நாடகத் தொடக்கமாக களங்களோ காட்சி காரணம் காவலன் கி குன்றும் கூடிய கொண்டு சமண சிலர் சிற்றண்ணல்வாயில் சிறு சுந்தர செந்தண்மை செய்யும் செயல் செல்லும் சென்று தம் தம்மைத் தாமே தமிழ் தமிழில் தன் திறம் துறவிகள் தொல்காப்பியர் நம் நல்ல நாடக நாடகாசிரியர் நாம் நிலையில் நிற்கும் நீண்டு நீர் நுகர்வு நேரிதின் உணர்ந்தோர் ப் ப ட் பண்பாடு பல பா பாறை பிற பின் புதுமை புலவர்கள் புலவன் பெயர் பெற்ற பொருள் போது மக்கள் மட்டும் மனிதனின் முதல் முதற் முதுமக்கள் முயற்சியால் முனிவர் மூன்று ரு ருர் வதுவே அவற்ருெடு வரும் வழி வழியில் வழுவாது வள்ளுவர் வளம் வளமும் வாழும் வேண்டும் ற் ைக ைற

Bibliographic information