தமிழ்ப் பொழில் (29/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1953

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக அகராதி அடியேன் அதில் அதை அந்த அப் அருட் அவ் அவர் அவர்கள் அறிஞர் அனுபவ அனேக ஆங்கிலேய ஆரியம் ஆற்றலால் இக் இத் இந்த இப் இப்படிப்பட்ட இப்போது இயற்கைக் இலங்கை இவ் இவ்விரு இறை கிலேயினை இறையின் உடல் உடலும் உடனே உண்மை உணர்ந்து உயிர் எத்தனை என் என்பது என்ற என்னும் என எனக்கு ஏ ற் ஐயம் ஒரு ஒவ்வொரு கண் கருதி கருதினேன் கள் காட்சி காலத்திலே கிடைத்த கிலே கின்று கொண்டாட சக்தி சில சிலர் சிறந்த சுதேச செய்து ஞானத்தை த் த மி த ன் தக்க தம் தமது தமிழ் தமிழில் தான் தி திரு திருமகள் திருவள்ளுவர் தில் து தெய்வ தென்பதை நல்ல நிகண்டு நீத்தல் நீத்தல் விண்ணப்பத்துப் பண்டிதர் பல பாக்களின் பாட்டாகவும் பால் பு புத்தகம் புல் புல்லிதழ் புல்லிதழ் புறவிதழ் என்று புலவர் கல்லூரி புளிய புறத்தே பெயர் பொழுது ம் மக்கள் மகாசந்நிதானம் மணிவாசகர் மனம் மாசி மாணிக்கவாசகர் மான மிகவும் முதலிய முதலியவற்றின் முறையில் முன் மெல்லியல் மேலும் மொழி யாம் யான் யென்னும் யொன்றுண்டு ல் வகையில் வடமொழி வண்டு வயிரம் வழி வாசிக்க விண்ணப்பத்தின் விண்ணப்பம் வித்துவான் வேண்டிய வேறு வைகாசி ழ் ள் ளு

Bibliographic information