தமிழ்ப் பொழில் (37/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1962

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகம் அடி அடியார்க்கு அடியார்க்கு நல்லார் அதற்கு அதன் அது அந்த அந்தச் அப்பா அம்மா பெத்த அவ்வையார் அவ்வையாரின் அவை ஆகிய ஆம் பாடலில் ஆர்க்கும் ஆற்றல் இக் இட்லி இடம் இத்தகு இத்தகைய இயற் இயற்கை இயற்கைக் இயற்கையின் இயற்கையை இரண்டு இருக்கும் இலக்கிய இவ்வித உடைய உண்டு எண்ணுப் எத்தனை எப்படி என்பதை என்பதைப் என்ருர் என்ற என்று கேட்டால் என்று சொல்லும் என்றும் என்றும் கூறும் என்றே எனலாம் ஒரு ஒலி ஒலிக்க ஒலிக்கும் ஒலிகள் ஓசை கருத்தை கழுத்து காட்டில் காட்டும் காடு காதலன் காய்ந்து கிறது கின்றன குரங்கு குழந்தை குழந்தைகள் குழந்தையின் குறுந்தொகை கூட கேட்கும் கொண்ட கொண்டிருக்கும் சாயங்காலம் சில சிறிய செத்தான் செற்ருன் சொற்கள் சோனகர் தலைவன் தலைவி தன் திருந்திய நன்கு நாய் நிலை நிலையை நிறைந்துள்ள நினைவில் நீ நீர் நெல்லி பல பழம் பற்றிய பாட்டு பாலை பி புலமை புலவர் புறம் பூக்கள் பெரிய பேச்சு பேசும் பொருள் பொழுது போல போன்ற ம் மக்கள் மணல் மணிகள் மரம் மலர்ந்த மலையின் மழை மற்றவர்கள் மார்பில் மான் மிக்க மீன் மீன்கள் முதல் முதலிய முறை முறையா மேல் மொழி யவனர் யையும் வருத்துவது வளர வாகை வாய்ந்த வாய்ந்தது விடுகின்றன விழுந்து விளக்கும் வேண்டும் ள் Analogy

Bibliographic information