தமிழ்ப் பொழில் (38/3&4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1962

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஞ்சு அடி அதிகாரம் அது அதை அல்லி அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவன் அவை ஆகவே ஆசிரியர் ஆதலின் ஆராய்ச்சி ஆனல் இக் இடையர் இடையில் இந்த இந்தியா இயற்கை இரண்டாம் இராமாயண இராமாயணம் இல்லை இலமே இனிது உண்மை உரிமை உலக உலகில் உள்ள உள்ளது உள்ளம் என் என்பது என்பதும் என்பதையும் என்ற என்று என்றும் என எனத் எனவே எனும் ஒரு ஒல் ஓர் க் க ள் கண் கருத்தை கல்வி கல்வெட்டு களவியல் கால்டுவெல் காலத்தில் கி குகைக் கூறும் கோயில் ங் சி சிகாநாதர் சித்திராங்கதை சில சிலப்பதிகாரத்திற்கு சிலர் சிவ சிறந்த செய்த செய்திகள் சென்று சொல் சோழர் த் தம் தமிழ் தமிழில் தாம் தான் தி திரு திருமந்திரம் திருமூலநாயனர் திருவள்ளுவர் து தெய்வம் தென்னை தொண்டு தொல் தொல்காப்பியர் தொள் தோன்றி ந் த நம் நாம் நாயனர் நாவல் நாவல்கள் நாவலின் நின்று நூல்கள் நூற்ருண்டில் நூறு நெறி பல்லவர் பல பாண்டியர் பாரதம் பி பூங்குன்றனர் பெயர் பொருள் ம் மு முடியாது முடியும் முதல் முதலிய முன் மூலம் யார் யாரும் யும் யென் ரி ரு ல் வான்வெளி வி வேண்டும் வேற்றுமை று ன் னு னை Novel

Bibliographic information