தமிழ்ப் பொழில் (38/1&2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1962

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அத்தகைய அது அந்த அம்மையார் அவர் அவர்கள் அவலச் அவலம் அவள் அவன் பொன்னன் அவை அன்றியும் ஆகவே ஆகிய ஆசிரியர் ஆல்ை இக் இங்குள்ள இங்ங்னம் இந்நாள் இராமன் இல்லை இலக்கண இவ்வாறு இவை உயிர் உள்ள எடுத்துக் என் என்பதாகும் என்பது என்பதும் என்பதைக் என்ற என்று என்ன என்னும் என எனவும் எனவே ஒரு ஒரே ஒளி கண்ணகி கம்பன் கரியர் கல்வெட்டுகள் கன்னடம் காண்க காணப்படும் கால்டுவெல் காலத்தில் காலம் கிருன் கும் குறிப்பு குறிப்புவினே கூறுதும் கொண்ட கோயில் சாட்டர்ஜி சில சிலம்பு சுவாமிகள் செய்யும் சென்ற சேவைரையர் சொல் சொல்லே சொற்கள் டாக்டர் தசரதன் தம் தமிழ் தமிழில் தமிழும் தன்னுடைய தாம் தி திராவிட திராவிட மொழி திரு திருவாட்டி து துளு தெலுங்கு தொடங்கும் தொல்காப்பியர் தொழின்மை நம் நன்கு நா நாம் நூல்கள் நோய் பகுதியில் பது பயனிலை பல பாடல் பாடிய பாயிரம் பாலசுந்தரம் பி.ஏ பிள்ளை புலவர் பெண் பெயர்ச் பெயர்ச்சொல் பொருள் சிறந்து போன்ற மலே மலை மலையாளம் மு முதலிய மெய்ப்பாடு மொழி மொழிநூல் யார் யானை யும் லண்டன் வந்த வந்தனன் வரும் வள்ளுவர் வாழை விஞ்ஞானக் வித்துவான் விளங்கிய வினை வினைக் குறிப்புப் வினைச் வே வேண்டும் வேறு Dravidian Sanskrit

Bibliographic information