தமிழ்ப் பொழில் (29/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1953

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

_ெ அங் அத்துகினப் அதன் அமைந்த அமைந்தது அரிய அரும் பெரும் அவசியமும் அறங்களே அன்பு ஆங்காங்கு ஆட்சிமுறை ஆண் ஆதியும் இந்தியப் இப் இவ் இவ்வாறு இவை இன்னும் உரிமை உள்ளத்து உறுப்பினர் உன்றன் எடுத்துக் எல்லே என் என்பதும் என்பதை என்ற என்று என்றும் ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்பதின்மரும் ஒன்று க் க கட்கும் கடவுள் கண் கண்டு கணேயை கம் கரந்தைத் கல் கழார் களின் கன்று காக்கும் காண காமம் காலங்களில் கி கு கூறப்பட்டதாகவும் கூறி கொண்டாடப்பட கொண்டு சங்கங்களின் சங்கம் சில சிறிய செயல் சோமசுந்தரம் டர்பன் டு தங்கள் தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ச் தலைவனென்றும் தன் தன்னே திரு திருவெம்பாவை திருவெம்பாவையுள் துயிலெழுப்பு தென் தொழில் தொன் தோன்றி நாட்டின் நூல் ப் பண்பாடுகளும் பல்வேறு பல பலர் பழந்தமிழ் பற்றி பிறந்த நாள் பிறந்த நாள் விழா பிறர்க்கு பின் பின்னர் புலவர் பெரிய பெற்ற பெற்றுத் பொது ம் மக் மக்கள் மக்களிற் மண் மரபிற் மற்றைய மறைந்து மாதி மு முதல் முதலிய முறை முறையில் முன் மொழி யாவரும் யானே யோக ல் வரி வரைந்துள்ளனர் வல்லார் வாழ்ந்த விசய-ஆவணி விடுதலே விழா விழாக்களே விளக்கம் வெற்றி வேண்டிய வேறில்லை றி ன் ைம

Bibliographic information