بود و نمود خمینی

Front Cover
H&S Media, Dec 1, 2011 - Literary Collections - 592 pages
5 Reviews
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

اينجا امكان دسترسي نداريم

User Review - Flag as inappropriate

این کتاب بسیار مزخرف و بی ارزش است و نویسنده اش یعنی اکبر پونز که الان مانند زنان فاحشه هر روز در کنار یکی از سردمداران استکبار عکس می اندازد جزو مسخره ترین افراد است

All 5 reviews »

Contents

Section 26
Section 27
Section 28
Section 29
Section 30
Section 31
Section 32
Section 33

Section 9
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Section 14
Section 15
Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
Section 20
Section 21
Section 22
Section 23
Section 24
Section 25
Section 34
Section 35
Section 36
Section 37
Section 38
Section 39
Section 40
Section 41
Section 42
Section 43
Section 44
Section 45
Section 46
Section 47
Section 48
Section 49

Common terms and phrases

Bibliographic information