தமிழ்ப் பொழில் (1/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1925

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அங்கனம் அது அம்மா அரும் அவ்வாறே அவற்றின் அவற்றுள் அவற்றைப்பற்றிய ஆகவே ஆங்கில ஆசிரியர் ஆண்டு ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி முறையில் ஆவணி ஆவது இடம் இது இப்பொழுது இயல்பே இரண்டாம் இரண்டு இரு இவன் இனி உணர்ந்து உருபு உலகம் எடுத்துக் எடுத்துக்கொண்ட எண்ணம் எத்துனே எரிக்கக்கடவ விளக்கு எவ்வாறு என் என்பது என்ற என்றலும் என்று என்னும் எனக்கு எனப் ஒக்கும் ஒட்டி ஒர் ஒரு கங்கள் கட்டப்பட்ட கட்டும் கடலோடா கண் கம் கமது கல் கலே கழகங்கள் கழகம் கள் களில் களே கன் காட்டினர் காம் காரணங் கின்றது கூற்றத்து கின்று நீங்கிய கொண்டு கொள்க கோன்ருட்டடக்கைக் கணவன் என ங் சட்டசபை சன்மார்க்க சாக்கன் சாத்தன் சில சில பல சிலர் சுருங்கக் சே சொல் சொல்லாகி சோழனது டு தமிழ் தமிழ்ப் பல்கலைக் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தமிழே தாய்மொழி திரு திருக்குறள் து தொகையாகிய தோன்ற நம் நாம் நூலில் பது பல பற்றி பாண்டு பாம் பி பின் பின்னும் ஒரு புலவர் பூவை பெயராகி பெரியார் பெரும் பொருண் போன்ற மக்கள் மகிழ்ச்சி மிக்க முதலிய முன் மொழி மொழியென ரீ லும் வரு வருக விட்டு வித்வான் விரைவில் விளங்கும் வெளியிட வென்ற வென்னும் வேண்டும் வேறு னிடம்

Bibliographic information