தமிழ்ப் பொழில் (38/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1962

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அதற்கு அந்த அப்பொழுது அலுவல் அவர் அவர்கள் அவர்களது அவர்களின் அவரது அறிவியல் ஆகிய ஆங்கில ஆங்கிலப் ஆங்கிலம் ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் ஆட்சியில் இது இந்த இந்தச் இந்தி இருக்கும் இருந்து இல்லை இவர் இளமையிலேயே இன்று இன்னும் உங்கள் உண்டு உதவி உயர்ந்த எளிய என் என்பது என்ற என்று என்று கருதப்பட்ட காலம் எனக் ஏழுர் விழாவில் ஏழுரும் ஏன் ஒரு ஒருவர் ஓர் கரந்தை கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் கல்லூரி கல்லூரியில் கல்வி கள் காலத்தில் காவிரி கிடந்த கீழ்த்திசை மொழிகளின் கொடுத்து சங்க சங்கத்தின் சத்திரத்தின் சமயம் சர் செய்தார் செய்து சென்னை சொல் சோறு தங்கை தஞ்சாவூர் தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழவேள் தமிழவேளவர்கள் தமிழில் தமிழுக்கு தமிழை தலைவர் தலைவர்கள் தாலுக்கா தாலுக்காபோர்டு தான் திரு தில் துணைவியாரை துப்புரவு தேர்வு தொடக்கக் தொடக்கப்பள்ளி தொடங்கிய தொடர்ந்து தொண்டு தோன்றிய நடந்து நாங்கள் நாடு நான் நில நீக்கிய நீதிக்கட்சி நூல் நேர்மையான நேரத்தில் பண்பாடு பயின்ற பரிகாசம் பல பள்ளி பன்னீர்ச்செல்வம் பிள்ளை பிள்ளையவர்களின் பிறகு பிறந்த நாள் பின் புகழ் புலவர் புலவர்களை பெரு போர்டு மாணவர்கள் மாலை முக்கிய முகமதியப் முடியாதது மேலும் மேற்கொண்டார்கள் மொழிகள் யாண்டு யும் யெல்லாம் வண்டி வந்த வந்தது வந்தார்கள் வருவாய் வழக்கம் வளர்ந்து வே வேண்டும் றது

Bibliographic information