தமிழ்ப் பொழில் (32/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1956

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அகம் அடை அதன் அதனை அது அப் அப்பர் அமைச்சர் அவர் அவர்கள் அவரை அவன் அவை ஆண்டு ஆராய்ந்து ஆற்றலும் இக் இசைப் இடம் இது இல்லை இனி இனிது உண்டு உணவு உரை எ ன் எவ்வி எழுதி என்பதற்கு என்பதனை என்பது என்பதும் என்ற என்று பொருள் என்னும் என எனவே எனும் ஐயடிகள் ஒரு ஒளவை ஒளி ஒன்று கண் கண்டார் கண்டு கபிலர் கலைமகள் காண்டம் காதையில் கால் காலம் கி கின் கும் கோவை சில சிலப்பதிகாரத்தில் சிலப்பதிகாரம் சிறிது சினையிற் கூறும் முதலறி சு சுந்தார் செய்யுட் செல்வக் கடுங்கோ சென்று சோ சோமான் டி தந்து தமிழ் தமிழ்ப் தலை தன் தானே திரு தொடர்பு நலம் நன்கு நாட்டில் நாள் நீ நீதி ப் பகுதி பகைவர் பல பாடல் பாலசுந்தரம் பிள்ளை பின் புகழ் புலவர் புறம் பூ பெரு பெரும் பெற்று பேராசிரியர் போர் போல மகிழ்ச்சி மது மலர் மறவர் மாதர் வனமுலை மிக்க மிகவும் மு முதல் முதலிய முறையே மேலும் யாப்பருங்கலக் யாப்பருங்கலக் காரிகை யாழ் யாழ் நூல் யாழ்ப்பாணம் யேறு லும் வாழும் வித்துவான் விளக்கம் விளக்கி வினை வென்ற வேண்டும் வேந்தர் வேந்தே வேனிற்

Bibliographic information