தமிழ்ப் பொழில் (29/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1953

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடைய அரசியல் அவ் அவர் அவர்கள் அாங் ஆனல் இக் இசை இரு இருவரிழப்பு இவ்வாறு இளமைத்திறம் இறை இறைவன் இன்னதென்பது எ ன் எங்களுக்கு எங்களைக் எம்பெரு என்பது என்ற என்று என்னும் என எனும் ஏனைய ஒரு ஒளி ஒன்று க் க ள் கண் கம் கல்ல கலித்துறை கலைமகள் விழா கள் காம் கின் கின்று கினது கு குழல் கூறிய கொண்டு ங் சங்க சில சிறந்த செட்டியார் செய்து செய்யுள் இலக்கணம் சோமசுந்தரம் ட் த் தஞ்சை தது தந்த வள்ளல் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ப் பொழில் தமிழின் தலைமையில் தி திங்கள் திரு திருவடி திருவடித் திருவள்ளுவர் து துணர் தெலுங்கு தேன் தொகுதிகள் நம் நாடு பண்டிதமணி மு பண்டிதமணியவர்கள் பல பாடி பாவைப் பாவினியல்பு பி பு புல்லாங் புலவர் புலவர் கல்லூரி பெரும் பை ம் மணி யளவில் மனித மார்கழி மாலே மாலை மாறும் முடியாது முன் மொழிகள் யி யில் யெல்லாம் ர் ரு ல் வஞ்சி வண்ணம் வந்த வரி வி விண்மீன் வித்துவான் விரிவுரையாளர் விழா நிகழ்ச்சிகள் விளங்கும் வேண்டிய வேண்டும் வேறு ழ் ற் ைம Hons

Bibliographic information