தமிழ்ப் பொழில் (46/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1972

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கதன் அது அமைந்து அவன் அவனது அறத்தின் அறம் அனுமனை ஆக்கியோன் ஆகிய ஆசை ஆற்றலால் இசைமை இடம் இது இந்த இந்திய இய இயர் இராமர் இராவணன் இல்லை இவர் இன்று உண் உணி உயிர் உருபேற்கும் உள்ள உள்ளது உளப் உளப்படுக்கும் உளப்பாட்டுத் தன்மைப் பன்மைப் எல்லா எல்லாம் எழுத என் என்பதும் என்பதை என்பதைக் என்பன என்ற சொல் என்று என்றும் என எனக் எனப் எனவே ஏம் ஏனைய ஒடு ஒரு ஒரே கண் கம்பர் கள் விகுதி காலத்திலேயே கில் குடும்பத்தின் கும் கூடிய கூறி கேட்போர் கொண்ட சக்கரம் சிந்தி சிறந்த செய்த சேனை ஞாய் தம் தமது தமராய வழிப் தமிழ் தமிழர்கள் தமிழில் தன் தன்மைப் பன்மை தனது தான் திகட சக்கரம் திராவிடப் துறந்து தெரிந்துகொள்ள தெரியாது தெலுங்கு தேவநாகரி தேவநாகரியால் தோன்றும் நாம் பல பற்றி பாடு பிரெஞ்சு பிற இந்திய புகழ் புறம் பெயர் பெரிது பொது பொருண்மையும் பொருள் போர் போரின் போலும் மகளுகிய மலையாளம் மற்றும் மறம் மறுத்தவர் முடியாது முதல் மும்மடங்கு முன் மெய் மெய்யுடனும் மெய்யை மேலும் மொழி மொழிகளை மொழியில் யாங்கள் யாம் வகை வடிவங்கள் வடிவம் வழக்கில் வழிப் படர்க்கையாரையும் வாலியின் வீர வீரப் வேண்டும் வேதம் வேறு றும் ன்

Bibliographic information