தமிழ்ப் பொழில் (32/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1956

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக்கு அகாம் அதாவது அதிர்வு அவற்றுள் அவை அறியலாம் ஆகவே ஆசிரியர் ஆரும் இங்கே இது இரண்டாம் இராச்சியங்கள் இருக்கின்றது இருக்கை இருந்து இல்லை இவ் இவ்வாறு இவர்கள் இவை இனி உடையார் உணவு உரை உலக உலகம் உவமை எல்லாம் எழுத என் என்பது என்ருர் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப்படும் எனவே எனும் ஒரு ஒருமைப் கடமையைச் கண் கண்டம் கண்டான் தமிழன் கல்வெட்டு கல்வெட்டு வரலாறு கல்வெட்டுப் கலை காலம் கி குத்து குத்து விளக்கு குறுகிய கூறப்படும் கூறியுள்ளார் கூறினன் கையில் கைவாங்கி கோடி கோவை சந்தி சாரியை அன் சி சிறப்பு சிறிது சுழி சேக்கிழார் சோழன் த மி தம் தமிழகத்தில் தமிழர்கள் தமிழன் தமிழன் கண்டவை தான் திரு திருக்குறள் திருவண்ணுமலை திருவள்ளுவ திருவள்ளுவ மாலை தெலுங்கு தேவர் காலத்திலும் தைப்பதி தொல்காப்பியனர் நந்தா நவம்பர் நன்கு நாடாக நாடு நிலை நிலைக்கவில்லை நூல்கள் பத்தர் பன்மைப் பெயர் பன்மொழி பாணன் பிறவும் பொருட்டு பொருள் மக்கள் மகன் மகாராயர் மட்டும் மரபு மலர் மன்னர்களில் முத்தமிழ் முதலாம் முதலில் முதற் மொழி மொழிவழி நாட்டமைப்பு யாழ் யாழ்ப்பாணம் ல் வந்த வரும் வாங்கி வாயில் வாழ்ந்த வித்துவான் விளக்குகள் வேனிற்காதை இசைப்பகுதி விளக்கம் ழகரம் ள் ன்

Bibliographic information