தமிழ்ப் பொழில் (46/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1973

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அது அரக்கர் அவர் அறம் ஆசிரியன் மார் இஃது இஃதும் இது இது செய்தல் எளிது இந்தி இந்தியாவின் இயல் இயற்கை இயற்கையா இயைபு இராசேந்திர இராமர் இலக்கண இலக்கணம் இலக்கியம் இவர் இவன் இறந்த காலத்தாற் கூருது இறைவனை இன்ன நூல் உத்தம உரை என் என்க என்பது என்பதும் என்பன என்ற என்று என்றும் என்ன என்னை என எனக் எனப் எான ஒரு ஒருவர் ஓர் காவிரிப்பூம்பட்டினம் கண் கண்ட கம்பர் கல்வெட்டு கலின் கள் காட்டும் காண் காவியத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினம் கி கூறியதே கேட்டார் கேட்போர் கொண்டு சக்கரவர்த்தி இராசகோபாலாச்சாரியார் சிவ சிவஞான முனிவர் செய்தல் எளிது என்பதும் செய்து செய்யும் சேலம் சொக்கலிங்கப் சோழன் தடை தம் தமிழ் தரும் தல புராணம் தலைமை தன் தான் திரு திருமுருகாற்றுப்படை துணை தோடு தோள் நக்கீரனர் நடந்தபோது நம் நாட்டு நாடு நீர் நுளம்பப்போர் நூலில் பட்டம் பல பார் பி பின் பின்னர் பெயர் பெற்ற பெறப்படும் பொருள் போர் போரின் மாந்தர்க்கு மாநில மாறுபட்டும் முக்குனங்களையுங் கடந்து முடிவு முதல் முதலிய முதற் முயிர் மேல் மை மொழி யாப்பு யுத்த ல் லது வகையினையும் வயத்தராயபோதும் வயது வரும் வழக்கறிதல் விளக்கக் குறிப்புகள் வீர வீரம் வீரர்கள் வேண் வேண்டும் வேல் வேறு வைத்து ன் னும்

Bibliographic information