தமிழ்ப் பொழில் (25/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1949

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அஃது அக் அரிய அல்லது அவர் அவன் அவனது அழியச் செய்தே என்பது அழியச்சே ஆகவே ஆசிரியர் ஆரியர் இஃது இக் இசை இசைத் இது இப் இவ் இறைவன் ஈண்டு உண்டியும் உண்மை உயர்நிலைப் உரை உள என் என்கிற என்பது என்பதும் என்ற என்ற சொற்குப் என்ற புற என்று என்று பொருள் என எனவும் ஐம் ஒய்வு ஒரு ஒன்னர்த் கட்டுரை கடவுள் கண் கண்ணும் கரந்தைத் கருத்தைச் செலுத்தி கல் கவலை கள்ளாமை கன்கு காலத்திலேயே கிலே கிற்கும் கின்ருனயின் கின்று குறும்பு கூடா கூடிய கூடும் கூறிய கொண்டு கொற்கை சகச சுரங்க சேஷ்டை என்று சொல் ணென்பது தந்த தம் தமிழ் தமிழ் மொழி தவ தவஞ் தற்போழ்து தன் தாம் தாமரை தாய் திருக்குறள் துறந்தார் தெரிகிறது தெளிய தொழுகி நம் நன்கு நிறத்தை நிறம் நீர் நூல் நெல் நேரான பட்டது பண் பதிப்பாசிரியர் பதிற்றுப்பத்தும் பதிப்பாசிரியரும் பல பழைய உரையாசிரியர் பள்ளி பளிங்கு பளிங்குக் பாக்கம் பாட்டில் பாலது பிறர் பிறன் பெரு பெருமை பெற்று பெற ம் மற்றும் மறை மன மாந்தர் மாறி மிக முடைய முதலியன முனிவர் மேற்கண்ட மொழி மொழியாம் யாத்திரை யாம் யானை ராகம் வஞ்சித்துக் வந்தனர் வரும் வழங்கும் வழி விசேடமாகிய விடாது வித்துவான் விருப்பு வென்று

Bibliographic information