BURÇLARDAN GELEN ENERJİ: BURÇLAR, ELEKTROMANYETİK ETKİLERİ VE KARAKTER (Bir Hipotez)

Front Cover
JANUS 722, Dec 21, 2022 - Body, Mind & Spirit - 64 pages

Bu kitapta astrolojinin bilimsel nedenselliği araştırılmakta; takımyıldızlardan gelen elektromanyetik dalgaların doğum anında nöronları biçimlendirdiği -Yıldızlar, Işınlar, Kütle Çekimi (Genel Görelilik Yasası), İnsan- başlıklarında verilen argümanlarla savunulmaktadır. Hipotez kısaca, plazma radyasyonlarının yeni doğanın nöronlarını etkilediği hakkındadır.

Söz konusu araştırmanın ana konuları astroloji değil bilim tabanlı olsalar da, teoriye kanıt teşkil etmesi amacıyla sunulan veriler bilime uzak olan okurun ilgisini çekmek adına basitleştirilmiş; kısa, net ve çekici şekilde sunulmuştur. Bu yüzden içerik, evrenin yapısı hakkında ilginç şeyler öğrenmekten hoşlanan kişilere de hoşça vakit geçirtebilecektir.

Arzumuz teorimizi anlatmak olsa da; umudumuz, astrolog arkadaşlara uğraşlarının bilimsel temeli bulunabileceği hakkında ipuçları sunabilmiş olmak; bilime yakın arkadaşları ise ilimlere önyargısız bakmaya ikna etmeye çalışmaktır.

Artık fark edilmelidir: Kuantum mekaniğinin şafağı, bilim ve ilimin (objektif ve sübjektifin) el sıkışması vaadi ile dolu olarak sökmektedir. 

 

Contents

Section 1
4
Section 2
6
Section 3
7
Section 4
8
Section 5
9
Section 6
11
Section 7
13
Section 8
14
Section 17
31
Section 18
38
Section 19
40
Section 20
42
Section 21
43
Section 22
45
Section 23
46
Section 24
48

Section 9
15
Section 10
17
Section 11
18
Section 12
21
Section 13
22
Section 14
23
Section 15
24
Section 16
28
Section 25
51
Section 26
52
Section 27
54
Section 28
55
Section 29
57
Section 30
58
Section 31
60
Section 32
63

Common terms and phrases

About the author (2022)

Okültist, majisyen, astrolog, araştırmacı yazar

Bibliographic information