தமிழ்ப் பொழில் (6/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1930

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகம் அகன் பின்னர் அடிகள் அதிகன் அது அருங்கடிப் பாழித் தொன்முதிர் அவர் அவர்கள் அவன் ஆகலின் ஆகிய இக் இங்கனம் இது இயல்தேர் இரண்டு மூன்று இவர் இவன் இவனது இவை இளங்கோ இளம்பெருஞ் இன் இனி உதியன் உரையாளர் என்பது என்ற என்று என்றும் என எனக் எனப் எனவும் ஒரு கங்கள் கடவுள் கணையன் கதாடம் கம் கமலே கலவன் கன்று கன்னன் கன்னனது கன்னே காட்டின் காடு காணப்படுகின்றது காய் கார் காலத்து கான் கிருஷ்ணசாமி கில் கின்றது கீழ்க்கண்ட குமரகுருபரர் குமா கூறிய கொண்கான கொண்டு கோசர் கோடல் ங் சாண்டு சித்தாக்கவுண்மை சில சுடர்ப்பூண் நன்னன் செய்தலே செய்து சென்னி சேர்க்கை ஞான டென்றும் தன் திரு திருக்கயிலாய திருச்சிராப்பள்ளி து தொன்முதிர் வேளிர் ஒம்பினர் பக்கம் படைத்த பண்டாமும் மணிக்கோவை பயிற்சி பரணர் பல பலர் பாடிய பாண்டியன் பாணன் பாழி பிண்டன் பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் பிள்ளையவர்கள் பின் பு புலவர் புலவர் பாடும் பெயர் பெரிய பொருள் பொன் போலும் மருவிய மா மாசிலாமணி மீது முடியும் முண்மை முத்து முதலிய மும்மணிக்கோவை மூச்சை மேலும் வக்க வரலாற்றில் வரலாறு வருவனவற்ருல் வரையாது வலது வழங்கப் விளங்குகின்றது வென்று வேண்டு வேண்டும் வேண்மாள் வேளிர் ஒம்பினர் வைத்த வேறு called Kong Coimbatore Early Kong Nadu region South

Bibliographic information