தமிழ்ப் பொழில் (27/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அதாவது அப் அமைத்துக் அமைதி அல்லது அவ் அவர்களும் அறிவர் ஆகலின் ஆண்டுகட்கு ஆவது செய்யுளுள் இ-ள் இக் இங்கு இச் இசை இது இந் இப் இம் இருக்கு இவ் வயதில் இவர் இவர்கள் இற்றைக்கு 560 உண்டு உயிரினங்கள் உள்ள ஊன் என்பது என்ற இரு என்று என்றும் என்றே என எனக் எனப் எனவே ஒரு ஒரே ஒளி கட்டி கட்டும் கதிரவன் கம் கருவி காம் காலத்தில் காற்று கிழமை குடியில் குறிக்கும் கூறக் காண்கிருேம் கூறி கூறியுள்ளார் கொண்டு சங்க சற்று முன்பு சாயனர் சிந்தாமணியார் சுலோகம் செங்கோல் செடி செய்து சொல் சொற்கள் த் தம் தமிழ் தருமபுரப் தன் தான் திரு தீபம் து தை தைவ வீணே தொடர் தோத்திரம் தோலால் மூடிக் தோன்றிய நம் பண்டை நரம்பு நான்கு நீர் நீல பகுதி பண்டை யாழ்க் பத்தரின் பரத பல பாடவல்ல பிற பெண் பெயர் பெயர்கள் பெரு பெருங் குரவர் பெற்ற பேத்தி பேம் பொருள் போரில் போல போலும் மக்கள் மகர மறைக்காடு என்ற மாத்திரமே மிக முதலிய முள்ள முறையே முன் மேலும் யாழ் யாழ்க் கருவி யாழில் யென்றும் லன்ருே வரும் வழங்கப்பட்ட வளர்ச்சி விர வீணே என்ற சொல்லிற்கு வீணை வெப்ப வென்று வென வேண்டும் வேதாரண்யம் வேறு

Bibliographic information