தமிழ்ப் பொழில் (21/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1945

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங் அதன் அப்போது அம் அமெரிக்கா அமைதியும் அல்லது அவ்வமயம் அவர் அவர்களின் அன்பும் ஆகும் ஆசிரியர் ஆட்சி ஆனல் இஃது இங்ங்னம் இதனை இயற்கை இரு இவ் இன்ப இன்னும் இனி உண்டு உண்மை உணர்ந்த உணவு உதவி உம் உயிர் உரிமை உருசியத் தலைவர் உருசியர் உருசியா ஊழ் ஊழ்வினையும் ஆள்வினையும் எங்கள் எடுத்துக் என் என்ற என்று என்றும் என்றே என எனக் எனவும் எனவே ஒரு ஒழுக்கம் கடந்து கண் கல் காட்சிகள் காரணம் கால் கிட்லர் கிராம ஊழியன் கின்று கூறப்படும் கூறி கூறிய கூறும் கை கொச்சி கொண்டு கொல்லிமலைச் செலவு சர்ச்சில் அவர்கள் சிலர் சிறந்த சிறு செய்து செய்யும் செய்வினை செல்வமும் சென்று சோமசுந்தரம் ட் தம் தமிழ் தன் தனது தான் திரு துறையூர் தென்பது தேக்க தேன் தொலைவில் நண்பர் நம் நாங்கள் நாள் நான் நிலங்கள் நீர் நொச்சியும் படையினர் பயனே பல பாறை பிரித்தானியர் பிள்ளை பின் புறப்பொருள் பெரு பெற்ரும் பொது பொருள் போர் போலங்தைத் போலந்தின் போலந்து மக்கள் மலை மலையின் மீட்டு மீன் முதலில் முறை முன் மென்றும் யாது யாம் யாவும் வண்ணம் வந்த வரும் வலி வழி வள்ளுவர் வாழ்வை விளையும் வினே வினை ள்

Bibliographic information