தமிழ்ப் பொழில் (32/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1957

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அடுத்த அதற்கடுத்த அதன் அது அவர் அவர்கள் அவை அறியலாம் ஆகவே ஆங்கிலம் ஆசிரியர் ஆதல் வேண்டும் ஆதலின் இக்காலம் இங்ங்னம் இசைத்தமிழ் இதன் இது இந்த இப் இரண்டு இவ்வாறு இளி இனி உண்டு உண்மை உரை உழை எய்தின அளவிலே எருவாகிறது எல்லா எல்லை என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப் எனப்படும் எனவும் ஏர் ஒரு ஒன்பதாம் அலகில் கின்று க் கங்கை கண் கம் கல்வெட்டு கல்வெட்டு வரலாறு கவிஞர் கவிந்து நிற்பது கி கு குரல் கூறிய கைசிகி கொண்டு சதுச்சுருதி சில சுத்த செய்ய செய்யுள் சேக்கிழார் சொல் சொல்லே சொல்லையும் சொற்கள் சோழன் த் தம் தமிழ் தமிழ்ச் தாகும் தாவரங்கள் திரு திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் திருமண்டபம் திருவள்ளுவர் திறம் து துத்தம் தும்பி தொடங்குவதால் தொல்காப்பியர் நமது நாகம் நாகர் நாயன் பஞ்சமம் பண் பண்ணின் பதினெட்டாம் அலகில் பராந்தகன் பல பழைய பாட்டின் உரைத் தொடக்கத்தில் பாடம் பாடிய பாரதிதாசன் பிற்காலத்தில் பிறகு பிறமொழிச் பெயர் பொருள் ம் மக்கள் மண்டபம் மலர் மிகாமை வைத்தான் மு முதல் முதலிய முதலில் மேலும் மொழி மோகனம் யாழ்ப்பாணம் யான் ரு வட வண்டொடு வழக்கில் வித்துவான் ள் ற் ன் ஷட்ஜம்

Bibliographic information