தமிழ்ப் பொழில் (47/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1973

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடி அடிகளார் அதனை அதுபோது அரசன் அரும்பி அவன் அன்பு ஆகும் ஆங்கு ஆல்ை இதல்ை இதன் இது இருக்கும் இளம் இறைவனை இன்று ஈண்டு உயிரினும் உரை உரைப்பர் உரையாசிரியர்கள் உள் எண் எல்லாம் எற்றி எற்று என்பதில் என்பது சங்க என்பர் என்ற என்றவாறு என்று என்றும் என்றே என என உதாரணம் எனக் எனப் எனவும் எனவே ஏற்றம் ஏற்றி ஒர் ஒரு ஒன்று க் கண் கள் கற்பனை காரணம் காலமும் கானலஞ்சேர்ப்பன் குறள் குறுந்தொகை கூடும் கூறி கூறிப் கொடுமை கொண்டிருக்கும் கொண்டு கோவை என்பது சிறந்தது சிறந்தன்று செய்து சென்று சேர்ந்தார்க்கு சேரும் டி ணி தம்மை தமிழ் தலைவன் தலைவியின் தன் தான் திங்கள் திங்களில் திசை திருக்கோவை திருக்கோவையார் திருமால் திருவாசகமும் திருவார்த்தை தொல்காப் தோய்ந்து தோள் நப்பூதனர் நம் நன்கு நிலை நின்று நினைந்து நினைவு நூல் நூல்கள் நூற் நோக்கி பகுதி பல பற்றி பாடத்தை பாடம் பாடமாக பால் பி பிறவித் பெண்டிர் பெரு பெரும் பேசும் பேரின் பப் பொருள் பொருளும் போது போன்று ம் மக்கள் மட்டும் மண் மணிவாசகப் மா மிக முல்லை மூலத்தை மெய்தான் மேற்கோள் மொழிப யானை யில் ருர் வரும் விளக்கம் வேண்டுதல் வேல் வேறு வைத்த ன்

About the author (1973)

Nothing provided

Bibliographic information