தமிழ்ப் பொழில் (47/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1973

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக அமைப்பு அடைவது அரிசி அவற்றை அவன் அறம் ஆகையால் ஆசிரியர் ஆல்ை இங்கே வா இது இயல்பே இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இருப்பினும் இல்லை இவ்வாறு இவை இறை இறைவன் இன்பக் இன்ைேரன்ன இன ஈண்டு உண்டு உயி உலகத்திலுள்ள உள்ளத்தை உளும் எடுத்துக் எண் எவ்வளவோ எழில் என் என்க என்பது என்ருலும் என்ற என்று என்னே என எனவே ஒரு ஒலி ஒலியியல் ஒவ்வொரு ஓரினத்தைச் சேர்ந்தவை க்கும் கண் கள் காட்டும் கிை கொண்டு சில செய்யும் செயல்கள் சென்னைக்கு சொல் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியின் தல் தலை தலைவனது தலைவியின் தன் தான் திருக்குறள் திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்டது து தொல்காப்பியர் தோன்றிய நப்பூதனர் நம் நமது நன்கு நாம் நிலை நிற்கும் நீ படும் பல் பல்வேறு பல பறவை பாடல் பாடலின் ஈற்றடி பாம்பு பிழைத்து புற அமைப்பு பெரும் பேராசிரியர் பொருள் பொன் போது போல் போல போலவும் போலி மனத்துக்கண் மாசிலன் மாசு மாற்றம் மாறி முதல் முதலிய மூல மொழிகள் மொழிகளாகவும் மொழியியல் யை ருர் ல் லும் வந்த வந்து வருகிறது வரும் வழக்கு வழி வாக்கியங்கள் வாக்கியத்தின் வாக்கியத்தை வாக்கியம் வாழ்ந்த வி விட்டால் வியந்து விரைந்து விளங்கும் வினை வீரா வெவ்வேறு வேண்டும் வேறு

Bibliographic information