தமிழ்ப் பொழில் (13/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1937

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்     

 

Common terms and phrases

அடி அடிகள் அடிகளும் அடியேன் அது அமைச்சர் அரசன் அவர் அவர்கள் அவனது அவாய் அவை அறிவு அன்றெல்லாம் அானே ஆகிய ஆதலால் ஆறு ஆன இக் கமச் சிவாய இது இப்பாவின் இம்மாடு இராமன் இருக் இருக்கது இருளில் இலக்கணம் இவ் இவள் இன் ஈற்று உண்டான் உவகை உள்ள எ-து எது எம் ஐயா எழுவாய் என்பது என்பதும் என்பன என்ற என்ற பாவின் என்று என்ன என்னும் என எனக் எனப் எனவும் ஏற்ப ஒம் ஒரு ஒன்று க் கசாகன் கடந்து கண் கணவன் கமலாலய கருணுகிதியை கருத்து கலி கலிப்பா கலிவெண்பா களும் கன் காக்கும் காம் கால் கான் கின்ற குடி குடிகள் கூட்டி கெட்டிமையார் கொண்டது செங்கோல் செருகல் ஆம் சொல் சொல்லம் கரியானே சோமசுந்தாம் தன் திரு திருமால் தும் நன்கு நின்ற பக்கம் பத்து பதிப்பிக்க பல பாடியாடும் பார்க்கலாம் பால் பாவாக பிறக்க புகழ் புலவர் புழி பெயர் பெருமாள் பெற்ற பொருக்கம் அன்று பொருள் போர் போலும் போன்ற மண்டில மலர் மன்னர் மன்னவன் முடிபு முடிய முடியும் என்பதும் முதல் முதலாகப் முற்றும் முன் மொழி மோய யான் யென் வரும் வாய் வாய் இருப்பவனே வாழ்க விடக்கு உடம்பின் உள் வினே வினேச் வினேப்பெயர் வினேயெச்சம் வெண்பா வேண்டும் வேலன் வேறு

Bibliographic information