தமிழ்ப் பொழில் (2/3&4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1926

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அக்காலத்தில் அதன் அது அம்மையப்பன் அய்யர் அரிய அவர் அவர்கள் அவர்களது அவற்றை அவன் மகன் அவனது அவை அன்றியும் ஆகவே ஆட்சி ஆம் ஆரிய ஆளுல் ஆன இக் இத்தகைய இது இவ்வாருக இப் இப்பொழுது இயைபு இராஜேந்திரசோழன் இவ்வாறு இவர் இவன் இவனது இவை இனி உலக எம் என் என்பது என்பவன் என்பன என்ற என்று என்ன என்னும் என எனும் ஒட்டகம் ஒரு ஒருவன் ஒன்று கங்கை கடல் கம் கம்மை கல்விக் கல்வெட்டுக்கள் கள் கன் கன்கு காட்டில் காட்டைக் காண்க காணப்படுகின்றன காம் காலத்தில் கான் கி கி.பி கிடைக்கக்கூடிய குலோத்துங்கன் கூறிய கொண்டு சம்புவாயன் சாளுக்கிய சில சிலர் சிறந்த சிறந்ததொரு சிறிது சொல் சோழ சோழர் சோழரது சோழன் தங்கள் தஞ்சை தம் தமிழ் தன் தனது தான் திரு திருக்குறள் திருமால் திருவாசகம் திருவாரூர் தும் தெரிகிறது தேவா தொல்காப்பியர் நாணயம் நாம் நாளடைவில் நூல்களும் பண்டை பது பல்லவர் பல பலரும் பா பாண்டிய பாண்டியன் பி பிறகு பின் பின்னர் புதல்வன் பெயர்கள் பெரு பெருமையை பெற்ரும் பொருள் போர் மக்களது மது மாகும் மிக மிகப் மிகவும் முதல் முதலாவது முதலான முதலிய முதலியவற்றை முன் முன்னரே மொழி மொழிகள் யெனவும் வந்தனர் வரை விக்கிரமசோழன் விளக்கும் வென்று வேண்டும் வைணவ னது

Bibliographic information