தமிழ்ப் பொழில் (16/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1940

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடியேன் அதன் அதனை அது அமைதி அமைதியும் அமையும் அரசியல் அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவள் அவனே ஆகிய ஆட்சிமுறை ஆயிரத்து ஆராய்ச்சி இதல்ை இது இந் இந்து இருந்த இல்லை இவர்கட்கு இனத்தவர் இனி இஸ்லாம் உண்டு உதவிய அன்பர்கள் உனை வேண்டிக் கொள்வேன் எழுவாய் என் என்க என்பது என்ற என்று என்றும் என எனவும் எனவே ஒர் ஒரு ஒருவன் ஒவ்வொரு ஒன்று கண் கம் கரந்தைத் தமிழ்ச் கல்வி கலைவி காண்க காதலால் காதலின் காலத்தில் கிடக்கும் கிரேக்க கிறித்தவ கு குறள் குறித்து குறிப் கூறி கொடை சமண சமய சமயம் சமயமும் சி சிதைவு சில சிலர் சுந்தார் செட்டியார் தஞ்சை தமிழ்ப் பொழில் தமிழர் தலைவன் தலைவி தன் தி திரு துணர் நம் இந்திய நாட்டில் நாட்டிற்கு நான்கும் நான்கே நூல் நெஞ்சொடு படும் பத்தி பல பாடிய பாரசீகம் பால் பி பிள்ளை பிற புகுந்து புகுமுகம் புலவர் பெயர் பெரிது பெறும் பொருள் மகமதிய மறைத்தல் மாணிக்கம் மாம் மாறி மு முகலாய முதல் முதலிய முதலியார் முன் முன்னர் முன்னே மொழி மொழிப யானை ருர் ல் வரி வரி ருபா வழங்கும் வழிபாடு வானூர்தி வித்துவான் விளக்க வேண்டிக் கொள்வேன் றவநெறியே வேண்டும் வேறு ற்

Bibliographic information