தமிழ்ப் பொழில் (47/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1973

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடிகள் அடிகளார் அதன் அது அப்பர் அப்பர் தேவாரத்தில் அருவி அவர் அவர்கள் அவன் ஆகும் ஆசிரியர் இக் இச்சொல் இடம் இத்தகு இது இயலாதவன் ஆனேன் இராசேந்திர சோழ இராஜராஜ இலக்கியம் இவ்வாறு இனிது உண்டு உள்ளது உளி எம் எல் எழுத்து என் என்பது என்பதும் என்பதோடு என்ற சொல் என்ற வரியிலும் என்று என்றும் என்னை என ஆம் எனவும் ஒப்பாரி ஒப்பு ஒர் ஒரு ஒலி ஒன்று கண் கண்ட கத்து கருத்து கல்லூரி கல்லூரித் கல்வெட்டு கவிதை கழகம் கள் கீழ் குறள் கூற கூறினர்கள் கோயிலுள் கோயிலுள் ஆலமாளிகையில் தென்பக்கத்துக் சங்கத் சிவன் சிறப்புச் சொ சொல்லின் சொற்கள் சோழ டி தமிழ் தமிழ்ப் தன் திங்கள் திரு திருக்குறள் திருப்பதியம் பாடுவார்க்கு தேரின் தேவர் தேவார தேவாரப் தொட்டிமை நத்தத்தனர் நயம் நன்னூல் நான்கு நிலன் நிலையை நிற் நிற்கும் நின் நுதலிற்று நூல் நூலியல்பு நெல் நெல்லிக் நோக்கி பகுதி பகைவன் பண்டைச் பது பல பழையாறை பாடுகின்ருர் பாயிர பாயிரத்துள் பி புதிய புலவர் பெயர் பெரிதும் பெரு பெற்று பேரறிஞர் அண்ணு பேராசிரியர் பொய் பொருளில் மதநீரை மாட்டேன் முதல் முதலியன மேற்படி தேவாரப்பதிகங்கள் மேற்படி பதிப்பு பா யாவும் யின் ருர் லை வடிவங்கள் வரும் வழக்கு வழி வாயில் வாழ்த்தும் விழா வெற்றி வேண்டும்

Bibliographic information