தமிழ்ப் பொழில் (47/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1973

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடுத்துவரும் அயோத்தி அவர்கள் அவன் அளவில் அறவுரை அறிவியல் அன்று ஆகிய ஆய்ந்து ஆராய்ச்சி இக் இராமன் இராமாயண இராமாயணம் இராவணன் இருக்கின்றன இருந்த இருந்தது இல்லாத இல்லை இலக்கண இலக்கிய இலக்கியங்களை இலக்கியத் இலக்கியத் திறய்ைவுப் இவ் இளங்கோவடிகள் இன்று உண்டா உண்டு உணர்த்த உள்ள உன்றன் எண் எம் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்றும் ஒப்பியல் ஒரு கடவுளைக் கண்டேன் கண்ட கம்பர் கரந்தை கரந்தைத் தமிழ்ச் கல் கல்வி கலை கவிதை காண்டம் காலத்தும் கீழைப் கூறி கூறிப் கொண்டு சங்க விளையாட்டுக் சங்கத் தலைவரவர்கள் சிலம்பு சிறந்த சூழ்ச்சிப் படலம் செய்தி செய்யும் சொல்வதுண்டு சோழ சோழ மாளிகை சோழர் டி தக்க தங்கள் தந்த தம் தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழும் தன் தாராசுரம் தால் தானும் திருச்சத்தி திருப்பதிய திருவாளர் திறய்ைவுக் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியர் பழமொழிக்கு வகுத்த நகர் நடைபெற்ற நன்றியுரையில் நா நாளும் நிபந்தமாக நிலையங்களில் நீங்கு படலம் நூல் நூலே நூற்ருண்டில் வாழ்ந்த நெல் படையூர் பழ மொழிகள் பழமொழி பழைய பழையாறை பாராட்டு பி புதுக்கவிதை புலவர் கல்லூரி புலவர்கள் பெயர் பெரு பெரும் பெற்ற பெற்றது பேராசிரியர் போராட்டமும் மக்கள் மலை மாகப் மிகச் முற்றம் முறையில் முன் மேல் மையும் மொழிக்கு யாகும் வதைப் படலம் வந்த வருகின்றது வரையறை வாழி வேண்டும் வேத Criticism

Bibliographic information