தமிழ்ப் பொழில் (8/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகன் அதனே அது அரியவாம் அல்லது அவர் அவர்கள் அவை அறிவு ஆகவே ஆகியில் ஆசிரியர் ஆயினும் ஆரிய இ-ள் இக் இக்க இத்திருக்குறட் இது இலக்கண விளக்க இவை இளம்பூரணர் இன்று இனி உள்ள எ-து எடுத்தாண்டிருக்கல் எய்த எவ்வாறு என் என்பது என்ருர் என்ற செய்யுளில் என்று என்னும் என எனின் ஒர் ஒரு கடந்து கடல் கணித்து கம் கமிழை கருத்துக்கள் காஞ்சி காட்டி காட்டினர் காட்டும் காடி காடு காலவரையைக் கும் குறிக்க குறித்து கூறிய கூறுவது கெல்வின் கைம்மாறு கொடுத்தமிழ் கொண்டு கொண்டுள்ளதெனக் கொள்கைகளையும் கோக்கி கோடி கோடிக் சங்கப் சடங்குகளிலும் சரித்திரத்தின் சிறப்புப் சீனர் செங்கமிழ் செந்தமிழ் செய்தல் செய்யுளில் அமைத்திருக்கல் காண்க செருவென்ற பாண்டியன் சென்று சொல்லப்படாமை சொல்லு சொல்லுதல் சொல்லும் டிகிரி வெப்பமுள்ள தமது தமிழ் தமிழ் காடென்று தமிழ்ச் தி துணிபு நாடு படலம் பண்டை பத்து பயன் பலர் பலரும் பன்னிரண்டனுள் பாடிய பாண்டி பாண்டி காடே புலவர் புனளுடு பூமி பெயர் பெரியார் பெரும்பான்மையர் பேராசிரியர் பொருள் போக மக்கள் மதிப்பு மதுரைக் மதுரைக் காஞ்சி மனிதன் முகம் முதலியோர் முழுவதும் முற்ருர் முன் மேற்கோள் மை மொழி லார்டு வடவேங்கடம் தென்குமரி வணங்கி வயதை வருவித்து வருஷம் வழி வழிபாடு விஞ்ஞானப் விளக்கின்றது வினயும் வெப்பம் வேண்டும் வேறு வைப்பதும் வைப்பு முறை வையை ஆற்றிற்கும்

Bibliographic information