தமிழ்ப் பொழில் (8/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Common terms and phrases

அஃது அங்கிலம் அதன் அதனே அதாவது அது அதுவே அமைத்து அல்லது அவர் அவர்கள் அவன் ஆகவே ஆகும் ஆயிரம் ரூபாய் ஆராய்ச்சி இஃது இக் இக்காலத்தில் இக்காலத்தே இது போன்ற இப் இப்பெரும் இம் இயற்கை இரு இருக்க இருக்கும் இல்லை இளைஞர் இளைஞர்களே இனி இனிய உங்கள் உண்மை உதவி உதாரணம் உள்ள எண்ணம் எதோ எந்த எப் எல்லாம் எவ்வாறு எழுதி என் என்பது என்பது ஒரு என்ருல் என்ற என்று என்றும் என்றே என்ன என ஒர் ஒரு ஒருவர் ஒருவாறு ஒவ்வொரு கடமை கண்ட கண்டால் கம் கம் தமிழர் கம்முடைய கமது கமிழ் களாக களும் காகம் காங்கள் காட்டில் காட்டு காம் காலத்தில் காலம் கான் கிடையாது கிலே கூடாது கூடிய கூறலாம் கொண்டு கொள்ளலாம் கோழி கோழி கூகை சங்க சம்பளம் சமீபத்தில் சில சிறந்த சிறிது சூடாமணி நிகண்டு செய்து செய்ய செய்யுள் சென்று சொல்ல தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழ்மொழி தன் தெலுங்கு தோழன் நிகண்டு நீங்கள் நூல்கள் பண்டி பண்டிதர் பல பற்றி பாடமாக பாடும் புது புலவர் புலவர்கள் பெரு பெரும் பெரும்பாலும் போலவோ மக்கள் மகாநாடு மாணவர் மாணவர்கள் முறை முன் முன்னேற்றம் மொழி மொழிகள் மொழியும் யான் ரூபாய் வகையில் வழி விஞ்ஞான விட்டு விளங்கும் விஷயங்களே வேண்டும் வேற்றுமை வேறு ஜனசமூக

Bibliographic information