தமிழ்ப் பொழில் (7/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1931

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக்க அடுத்த அது அதை அந்த அம்பு அரசன் அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அவனது அவனுடைய அழகிய அன்றியும் அன்று ஆகவே ஆகிய ஆண்டில் ஆம் ஆயினும் இக்க இங்கனம் இங்கு இச்செய்யுளில் இசை இடம் இது இப்போது இம்மன்னன் இராமர் இலக்கண இவ்வாறு இவர் இவன் இவனது இவனுக்கு இளவரசு இனி இனிமை உடனே உயிர் உவமம் உவமையாக்கிக் உள்ளே உனக்கு எடுத்துக்கொண்டு எண்ணி என் என்பது என்பவன் என்ருள் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனவும் எனவே ஒர் ஒரு ஒருவன் ஒன்று கடலில் கண் கண்ட கம் கமது கருதி கல்வி கவருடல் கன் காட்டு கான் கி கின் கின்று கும்பகோணம் கூறும் கையில் கொடுத்து கொண்டு கோக்கி சம்பந்தர் சமத்தானகன் சார்விலாகன் சாருகக்கன் சாருகத்தன் சில சிறந்த சிறிது சிறிதும் சினத்து சூரியனுக்கு செங்கோல் சென்று சேர சொன்னன் சோ சோழ சோழன் தமிழ் தன் தாய்மொழி திரு து நன்கு நீதிமன்றத்தார் பல பழைய பன்றி பாண்டி பாண்டியன் பாம் பி பிற பிறர் பின் பின்னர் புலவர் பெரிதும் பெரிய பொங்குக பொருள் போது மது மலர் மலே மறுநாள் மிக்க மிகவும் மீது முதலாக முதலிய முன் மொழி யாம் யான் வக்க வசங்கசேனே வண்டியை வந்து வயிறு வரும் விட்டுக்குள் விலைமகளிரின் வேறு

Bibliographic information