தமிழ்ப் பொழில் (13/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1937

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அடிகள் அதனே அது அப்பர் அரவம் அரும்ப அலரின் அவர் அவர்க்கு அவள் அறிக அன்ருே ஆகிய ஆசிரியர் ஆருய் இக் இந்திமொழி இயற்கை இரும்புதலே இல்லறம் இல்லிருந்து இவன் இனி உண்டு உள்ள உள்ளே உன் என் என்க என்பது என்பதும் என்பன என்ற என்று என்றும் என எனக் ஒரு கடல் கடை கண் கண்டு கமது கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் கல்வி கலம் கலேவி கலைமகள் கலைவன் கற்பொடு பொருந்திக் கணவன் கன் கன்று காசு காட்டி காய் கார் கார்-மேகம் கான் கி கிருமணம் கின்றது கீழே குணம் கூறினுள் கொண்ட கோழி சடை சடைபோல் சில சிவபெருமான் சுப்பிரமணிய சுவைத்தொறும் செஞ்சடை செடி செய்தல் செய்யுள் சென்ற சென்னைப் சேய் சேவடி டிெயார் தஞ்சாவூர் தஞ்சை தமது மகள் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தவறு திரு திருமணம் திருவாளர் து துறை தோன் நகரும் நன்கொடை நான் நானும் பக்கம் பல்கலைக் பறவை பாக்கை பாடம் பாய்ந்து பால் பிணி பிள்ளே அவர்கள் பின் பெரிய பெற்ற பெறப்பட்டது பொ பொருட்டும் பொருள் போலும் போன்ற ம் ம்ை மக்கள் மகவு மகளிரது மகன் மணி மணிகா மலர் மலே முதல் முதலியார் அவர்களின் முல்லே முழங்கும் யான் யிருக்கும் வதியும் வரு வாய்க்கால் வானம் விடு வில் விலகி விலங்கு வீடு வேறு

Bibliographic information